1. Vad vill du göra
  2. Kvitto
Välkommen till Familjehemsteamet
Vad vill du göra?
Familjehem - Extra inköp
Behov har uppstått - kan vi köpa detta?
Har ni bild(er) på det som är trasigt/behöver ersättas?
Familjehem - Skicka ett meddelande
Här kan du enkelt och säkert skicka oss ett meddelande när du inte kan nå oss på telefon
Familjehem - Ansöka om en resa
Regler som gäller för resor
Ersättning kan ges max 5 000 kr/barn och år. Ersättning avser semesterresa med familjehemmet och gäller utomlands såväl som inrikes semesterresa. Ersättning utgår endast för den del som avser barnet.
Har barnet behov av att resa så ansöker ni här:


Familjehem - Redovisa kostnader
Skicka in kvitton mm
Idag är det endast tillåtet att lämna in digitala kvitton om du från början fått ett digitalt kvitto när du köpt varan. Exempelvis får man digitala kvitton vid köp av tågbiljetter. På många butikskedjor finns det redan idag möjlighet att be om digitala kvitton för gjorda inköp.

Har du fått ett papperskvitto från vid inköp så kan vi tyvärr inte ta emot ett foto eller en kopia på kvittot! Då krävs ett original.
Ladda upp kvitton (PDF, digitalt kvitto, bild)