Beställa betyg och studieintyg från studier vid vuxenutbildningen
Om du önskar betyg eller studieintyg från dina studier hjälper vi dig gärna med det. Vid ansökan om gymnasieexamen eller slutbetyg måste orginal av eventuella betyg från tidigare kursen vid andra skolor visas upp. Alternativt ska en vidimerad kopia lämnas in.
Handläggningstiden för utförande av gymnasieexamen är två veckor.