Beställ intyg
Här kan du som arbetar eller har arbetat i Borlänge kommun beställa arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller inkomstintyg
Information om intygen
* Arbetsgivarintyg - till A-kassan och Arbetsförmedlingen
* Tjänstgöringsintyg - när du söker arbete eller utbildning
* Inkomstintyg - när du köper bostad eller söker barnomsorg, även till bank.
* Inkomstuppgift - till Försäkringskassan
* Intyg förlorad arbetsförtjänst - gäller offentligt eller fackligt uppdrag
Välj vilken typ av intyg du vill beställa
Välj för vilken period ditt intyg ska gälla. Du kan bara beställa ett arbetsgivarintyg för den tid du redan har arbetat.


Har du skyddad identitet, ber vi dig skriva ut beställningen och skicka den med post till Borlänge Kommun, Att: HR-Lön, 781 81 Borlänge och märk kuvertet med Konfidentiellt eller lämna den direkt till servicecenter på stadshuset.
Genom att skicka in detta underlag godkänner du att Borlänge kommun behandlar dina personuppgifter .
Vi kommer att skicka ditt intyg inom 5 arbetsdagar till din folkbokföringsadress