1. Marknadsföra aktivitet
  2. Samtycke
  3. Kvitto
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4
Grupp 5
Grupp 6
Grupp 7
Grupp 8
Grupp 9
Grupp10
Grupp 11
Grupp 12
Grupp 13
Grupp 14
Grupp 15
Grupp 16
Grupp 17
Grupp 18
Grupp 19
Grupp 20
Vid behov av ändring efter att ni skickat in denna text vad god att kontakta kommun@borlange.se och skriv ärende numret och rubriken på aktiviteten som ni önskar att ändra.
Information angående registrering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR för att handlägga ditt ärende utifrån din ansökan. Personuppgifterna behövs för att säkerställa att det är rätt person på rätt adress som söker. Utifrån detta finns det rättslig grund för att behandla dina personuppgifter. Vi kan komma att lämna ut dina som anges ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. För att läsa mer om hur Borlänge kommun behandlar personuppgifter klicka här