1. Kontaktuppgifter
  2. Beskrivning av evenemang
  3. Enkel budget
  4. Förhandsgranska
  5. Skicka in
Ansökan Lilla Evenemangsstödet
Namn på evenemanget


Förening/aktör
Kontaktperson
GDPR
De personuppgifter som du lämnar i denna blankett kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen och gällande regler för personuppgiftsbehandling.
Personuppgiftsansvarig är Näringslivskontoret, Borlänge kommun.
Vid frågor kring denna personuppgiftsbehandling kontakta evenemangslots@borlange.se
Beskrivning av evenemanget
Media och varumärket Borlänge
Här berättar du hur evenemanget ska stärka varumärket Borlänge. Möjligheter för ökad media aktivitet på plats, former av media, hur arrangören skapar ett medialt intresse, evenemanget ska nå ut i sociala medier och i vilket omsättning. Berätta hur "Sveriges trevligaste stad" och "Trevligt Folk" kan användas under evenemanget.
Hur arbetar evenemanget med att stärka varumärket Borlänge? Finns det en aktivitet som ökar möjligheten till att media rapporterar om den? Hur når evenemanget ut i sociala medier? Berätta hur evenemanget ska spegla Borlänge som "Sveriges trevligaste stad"? Beskriv hur evenemanget kan använda Borlänge kommuns begrepp "Trevligt Folk" och hashtaggen #TrevligtFolk
Föreningsliv och kulturer i Borlänge
Berätta hur ni gör för att få fler medlemmar till föreningen och bredda kunskapen om andra föreningar hos era föreningsmedlemmar. Hur samarbetar ni med andra föreningar?
Beskriv hur evenemanget kan bidra till en attraktiv fritid för Borlängebon
Beskriv vilka samarbetspartners ni har, hur ni samarbetar och i vilken utsträckning. Beskriv gärna den utvecklingspotential som finns. Berätta om ni inkluderar fler människor och skapar mötesplatser för olika kulturer.
Evenemangsarrangören ska dessutom genom dialog med evenemangslotsen eller på annat sätt (ex. referenser) uppvisa att evenemanget håller genomgående god kvalitet. Evenemangsarrangören ska visa på kunnande, kreativitet och kompetens.
Enkel budget för ert evenemang
Här ska du visa en enkel budget för ditt evenemang
En budget är ett dokument som tydligt beskriver verksamhetens utgifter och intäkter. Den är ett redskap för att kunna ha koll på, och kontroll över, verksamhetens ekonomi och se till att utgifterna och intäkterna balanserar med varandra. Har man koll på sin budget blir resten av arbetet som arrangör mycket lugnare, och det blir lättare att hålla borta otrevliga överraskningar.
Tidigt i arbetet bör man göra en relativt detaljerad budget för vad man beräknar att ens arrangemang kommer att kosta och hur man planerar att finansiera detta. En resultatbudget är en sammanställning av verksamhetens förväntade intäkter och kostnader och det förväntade resultatet för en viss period. I budgeten ska siffrorna vara rimliga, inte nerpressade till minimum och så klart inte heller överdrivet höga. Enklast är att göra sin budget i ett kalkylprogram, som till exempel Excel eller Numbers. Dela upp budgeten i två delar – intäkter och utgifter. Specificera sedan under varje rubrik vad det är som kostar och vad det kostar.
Vill du ladda upp din budget-fil eller manuellt skriva in en budget här?
Det förutsätts att den sökande arrangören inte har skulder till Borlänge kommun eller Kronofogden.
Kom ihåg att Lilla Evenemangsstödet är behovsbaserat.