Beskriv hur webbplatsen brister i tillgänglighet.
Vilken webbsida gäller det?
Ju tydligare du kan beskriva problemet, desto större möjligheter har vi att kunna granska din anmälan.
Hjälpmedel
Om bristen i tillgänglighet beror på att webbplatsen inte fungerar med något hjälpmedel du använder vill vi gärna att du berättar det. Det underlättar både för vår granskning och för den som ska åtgärda problemet
Hjälpmedel (programvara)
Fysisk utrustning
Operativsystem och webbläsare