1. Information
  2. Val av specialmat
  3. Personuppgifter
  4. Kvitto
Information till dig som fyller i anmälan om specialkost
Vänligen läs och ta del av nedan information innan du fyller i anmälan om specialkost. En ny anmälan ska lämnas inför varje höstterminsstart, gäller skola/gymnasium. Tänk på att vid förändring och/eller byte av enhet är du som vårdnadshavare ansvarig för att lämna anmälan /intyg till den aktuella förskolan/skolan/gymnasium. Om ditt barn inte längre är i behov av specialkost ska en avanmälan av specialkost fyllas i. Meddela även ansvarig pedagog, då denne behöver information om detta.

Fält som är markerade med en stjärna är obligatoriska uppgifter, övriga fält är valfria. Har ni frågor så kontakta köket på förskolan/skolan. Det är viktigt att ni känner er trygga med den specialkost som serveras.
Koster som erbjuds
Borlänge kommun erbjuder två alternativ till lunchen varav det ena är ett vegetariskt alternativ.

Vegankost (kost utan mjölk och ägg) kan erbjudas och behöver anmälas som etisk kost i denna e-tjänst, näringsriktigheten kan inte fullt garanteras.
1. Specialkost av medicinska skäl
Om ditt barn inte kan äta den ordinarie maten på grund av allergi eller överkänslighet erbjuds specialkost. Behov av specialkost på grund av matallergi ska intygas av behandlande läkare eller dietist och ska bifogas digitalt i denna e-tjänst för att anmälan ska var giltig. Har barnet både celiaki och mjölkproteinallergi så önskar vi få veta om ni tillåter att vi använder/serverar någon av Oatlys produkter. Meddela om ni godkänner detta under övrig information.

Om barnet/eleven exempelvis blir röd runt munnen av att äta tomat eller liknande, lindrig överkänslighet fyll i den informationen som behövs i rutan övrig information.

För laktosfri kost inom förskolan ska intygas av behandlande läkare eller dietist och ska bifogas digitalt i denna e-tjänst för att anmälan ska var giltig.
Anpassade måltider
2. Behovsanpassad kost
Om ditt barn behöver olika anpassningar av måltiderna på grund av fysiska, sensoriska, kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar, till exempel neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), kan hen få behovsanpassad kost. För att få behovsanpassad kost ska behovet intygas av behandlande läkare eller dietist och ska bifogas digitalt i denna e-tjänst alternativt intygas av förskolans rektor, skolans elevhälsogrupp för att anmälan ska var giltig.

I förskolan görs alltid en individuell anpassning av måltiderna för barnet. För skolelever med behovsanpassad kost på grund av NPF erbjuder de skolor och förskolor i första hand en fast 5-dagars meny med alternativa maträtter. Eleven är också alltid välkommen att äta av maten som erbjuds i den vanliga serveringen. Om ditt barn behöver ytterligare anpassning av lunch, frukost eller mellanmål kan det göras i samråd med dig, ditt barn, skolans elevhälsogrupp och ansvarig i köket.
3. Anpassade måltider av religiösa skäl
Om ditt barn behöver utesluta vissa livsmedel av skäl kopplade till någon av de fem världsreligionerna kristendom, judendom, islam, buddism och hinduism erbjuds anpassade måltider. Detta anmäls inte i e-tjänsten utan meddelas ansvarig pedagog. Den anpassade maträtten kan vara en vegetarisk maträtt. Finns önskemål om vegankost kan det erbjudas och behöver anmälas i denna e-tjänst, näringsriktigheten kan inte fullt garanteras.
Anmälan av olika behov av måltider
Vilken typ av specialmat behöver ditt barn?
Information om personuppgiftsbehandling
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som förnamn, efternamn enhet och specialkost. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna servera dig rätt specialkost.

De uppgifter vi behandlar är de som du lämnar till oss och de är nödvändiga för att vi ska kunna servera säker mat. Om inte uppgifterna lämnas kan vi inte erbjuda specialkost. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är den lagliga grunden, behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är i behov av specialkost.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Foodit, och med dem har vi personuppgiftsbiträdesavtal. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på: kommun@borlange.se Du når vårt dataskyddsombud på: dataskyddsombud@borlange.se Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsyningsmyndigheten Datainspektionen.
Fungerar det inte, kommer du inte vidare? Klicka här
Personuppgifter för Barn/Elev
Telefon till vårdnadshavare/anhörig i händelse av akut födoämnesreaktion
Specialkost av medicinska skäl
Livsmedel/allergener som behöver uteslutas ur kosten på grund av allergi eller intolerans:
För att anmälan ska godkännas måste en medicinsk anteckning bifogas.
För laktosfri kost i förskolan krävs ett läkarintyg för att anmälan ska godkännas.
Vi behöver ha den medicinska anteckningen. Här kan du bifoga den om du har den på datorn. Klicka på Ladda upp fil!
Behovsanpassade måltider
Om ditt barn behöver anpassade måltider på grund av selektivt ätande med anledning av till exempel neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) eller liknande ansöker du om behovsanpassade måltider via denna blankett. Förskolans rektor eller skolans elevhälsogrupp ska intyga behovet. Ny blankett ska lämnas in i början av varje läsår och om behovet ändras.
Eleven
Överenskommen anpassning:
Etisk kost
Vegankost, vegetarisk kost utan mjölk och ägg.

Näringsriktigheten kan inte fullt garanteras