Personuppgiftsbehandling
Vi behöver ditt samtycke för att kunna behandla de personuppgifter som formuläret ovan kräver, det vill säga ditt namn, kontaktuppgifter och kort beskrivning av din familjesituation samt varför ni skulle passa som stödfamilj. Vi använder oss av ovanstående personuppgifter när vi söker nya stödfamiljer inom funktionshinderomsorgen och behöver komma i kontakt med dig. Uppgifterna samlas in av Funktionshinderomsorgen i Borlänge kommun och det är Omsorgsnämnden som är personuppgiftsansvarig. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part.
Samtycket är giltigt tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Borlänge kommun på e-post klicka här. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du har frågor kring vår behandling av personuppgifter kan du kontakta Borlänge kommuns dataskyddsombud på klicka här. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
Tidigare erfarenhet av att vara stödfamilj?