1. Uppföljning
  2. Kontaktuppgifter
  3. Kvitto
I och med pandemin förstår vi att aktiviteter och andra deltaganden har fått ändrats många gånger. Nämn gärna vad ni gjort för förändringar och hur ni dragit publik på andra sätt, till exempel genom livestreaming, eller om en aktivitet fått ställas in.
Åskådare och deltagare
Media
En trevlig stad
Övriga motprestationer