Vi behöver ditt samtycke för att kunna behandla de personuppgifter som formuläret ovan kräver, det vill säga ditt namn, telefonnummer, din e-postadress och innehållet i din bifogade cv.
Informationen samlas in av bemanningsenheten på sociala sektorn i Borlänge kommun, och det är omsorgsnämnden, som är personuppgiftsansvarig. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part.
Samtycket är giltigt tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Borlänge kommuns Servicecenter, e-post, eller telefon: 0243-740 00. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Det kan du göra genom att kontakta vårt dataskyddsombud på e-post eller telefon 0243-661 13. Du har också rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
Jag söker arbete inom;
Har du B körkort?
Jag är:
Borlänge kommuns värdegrund
  • Jag finns här för Borlängebon
    Det innebär att jag har fokus på mitt uppdrag. Jag är professionell och trevlig i mitt bemötande.

  • Jag gillar utmaningar
    Det innebär att jag vågar tänka nytt och bidrar till förändring. Jag vill utvecklas och växa. Jag är stolt över mitt arbete.

  • Jag möter varje människa med öppenhet
    Det innebär att jag visar respekt för alla jag möter. Jag har tilltro till människor och ser allas lika värde.

Värdegrunden beskriver det förhållningsssätt som varje medarbetare ska leva efter i sitt arbete.
Ladda upp ditt cv (wordformat eller som pdf-fil, max 5 mb)