1. Riktlinjer/kriterier
 2. Ansökan
 3. Budget
 4. Förhandsgranska
 5. Skicka in
Riktlinjer
 • Alla arrangörer måste ansöka för att få medel beviljat.

 • Alla aktiviteter ska vara gratis för målgruppen att delta i. (Inga dolda avgifter)

 • Trevligt lov strävar efter att ha en mångfald och bredd på aktiviteter, spridda över Borlänge.

 • Vid utrymme i budget bör alltid lovprogrammet översättas till relevanta språk.

 • Det är målgruppens intresse, behov och förutsättningar som ska ligga till grund för vilka aktiviteter som får medel.

 • Medel får man först efter avslutad och rapporterad aktivitet.

 • Varje arrangör har ansvar att svara och skicka in utvärderingsfrågorna inom utsatt tid. Samt delta i minst en arrangörsträff/år.

 • Om det blir ändringar har man som arrangör ansvar att rapportera dessa snarast. Inställda aktiviteter påverkar summan man blivit beviljad.

 • Man får som arrangör aldrig ge förtur och hålla platser till vissa barn/ungdomar inom målgruppen. Däremot ser vi inga problem med att vissa av aktiviteterna är riktade för vissa åldersgrupper.

 • Varje aktivitet som arrangeras inom ramen för Trevligt lov ska ha tillräckligt många ledare på plats. Som aktivt tar emot barnen/ungdomarna och säkerställer att aktiviteten är en trygg plats.

Kriterier
 • Kom ansökan i tid?

 • Är ansökan komplett?

 • Hur många barn och ungdomar når aktiviteten?

 • Är aktiviteten nyskapande och innovativ?

 • Går aktiviteten hand i hand med Trevligt lovs syfte och riktlinjer?

 • Har arrangören skött sina åtaganden i samband med tidigare aktiviteter inom Trevligt Lov på ett bra sätt?

 • Är arrangören skuldfri hos kommunen?

 • Är aktiviteten relevant för målgruppen?

Information angående registrering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR för att handlägga ditt ärende utifrån din ansökan. Personuppgifterna behövs för att säkerställa att det är rätt person på rätt adress som söker. Utifrån detta finns det rättslig grund för att behandla dina personuppgifter. Vi kan komma att lämna ut dina som anges ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. För att läsa mer om hur Borlänge kommun behandlar personuppgifter klicka här
Aktivitet
Exempel
Mål
Vilka åldrar vill ni nå
Syfte
Budget
Om ni inte blir beviljade medel, vill ni fortfarande att vi marknadsför er aktivitet i programmet?
Har ni sökt och blivit beviljade medel för denna aktivitet hos någon annan instans?
Beskrivning av utgift
Belopp