1. Intyg
  2. Skicka in
Beställ intyg
Här kan du som arbetar eller har arbetet i Borlänge kommun beställa arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller inkomstintyg
Information om intygen
* Arbetsgivarintyg- till A-kassan och Arbetsförmedlingen
* Tjänstgöringsintyg- när du söker arbete eller utbildning
* Inkomstintyg- när du köper bostad eller söker barnomsorg, även till bank eller Försäkringskassan
* Intyg förlorad arbetsförtjänst - gäller offentligt eller fackligt uppdrag
Välj vilken typ av intyg du vill beställa
Välj för vilken period ditt intyg ska gälla.
Du kan bara beställa ett arbetsgivarintyg för tid du redan har arbetat.


Genom att skicka in detta underlag godkänner du att Borlänge kommun behandlar dina personuppgifter .