1. Arbetsmarknadsenheten
  2. Kvitto
Antal fasta praktikplatser som arbetsplatsen kan erbjuda
Antalet anger även för anställda personer i Jobbsatsningen
Lämplig längd på praktiken utifrån arbetsplatsens perspektiv:
Behöver praktikanten några särskilda arbetskläder, skor eller utrustning?
Vid behov av arbetskläder, skor eller utrustning, står verksamheter då för detta?
Samverkan om platser genomförs av arbetsmarknadenheten