1. Information
  2. Vårdnadshavarnas underskrifter
  3. Kvitto
Jag samtycker om aktiviteter i Unga på väg samt Unga vuxnas verksamhet. Dessa aktiviteter kan ske på olika platser i kommunen eller i länet.
Verksamheten kan innefatta extern och intern praktik, studiebesök och olika friskvårdsaktiviteter samt olika kurser.
Coach verksamhet som innefattar fritidsaktiviteter som bland annat gym eller annan aktivitet. Det kan också innebära stöd i vardagen med t.ex. att övervinna olika rädslor eller svårigheter.
Öppenvården innefattar samtalsstöd, som innebär att familjen dvs vårdnadshavare och deltagare aktivt arbetar genom samtal för att hitta lösningar och verktyg för att få den aktuella situationen att fungera.
Barnet/ Ungdomen