Digitaliseringsförslag
Vad har du för förslag på formulär/processer som kan digitaliseras?
Bifoga dokument vid behov. t.ex. ett formulär som behöver digitaliseras, beskrivning av tjänst etc