Jag är anvisad av:
Ange hur du vill bli kontaktad
Dataskyddsförordningen (GDPR) handlar om hur personuppgifter får hanteras i digitala arkiv. Syftet är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Du kan återkalla ditt samtycke/dina lämnade personuppgifter. Kontakta e-post eller 0243-740 00