Intresseanmälan god man
Välkommen att fylla i din intresseanmälan för uppdrag som god man eller förvaltare i våra kommuner. Denna intresseanmälan är både till för er som redan har uppdrag och kan tänka sig ytterligare förfrågningar, och för er som eventuellt är intresserade av att ta ett uppdrag för första gången.

Observera att denna tjänst riktar sig till personer som vill ställa sig till vårt allmänna förfogande och inte till personer som vill hjälpa en specifik person, ex. en anhörig. Om du vill veta hur man kan bli god man/förvaltare åt en nära bekant, maila oss på ois@borlange.se eller ring 0243-666 44
Jag kan ta uppdrag i en eller flera av dessa kommuner:
Jag har kunskap/erfarenhet av följande:
Jag har uppdrag som god man eller förvaltare för myndiga personer sedan tidigare
För att vi skall kunna spara och använda oss av ovanstående personuppgifter i samband med inbjudan till utbildning och i kontakt med dig för tilltänkta uppdrag behöver vi ditt samtycke. Uppgifterna samlas in av Överförmyndare i samverkan som också är personuppgiftsansvarig. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part.

Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Överförmyndare i samverkan på e-post: ois@borlange.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@borlange.se. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.