1. Information
  2. Medgivande
  3. Skicka in
Jag samtycker om aktiviteter i Unga på väg samt Unga vuxnas verksamhet. Dessa aktiviteter kan ske på olika platser i kommunen eller i länet.
Att lämna drogtest/urinprov är alltid frivilligt och barnet/ungdomen ska alltid upplysas om detta. För att lämna ett drogtest krävs därför samtycke. För att säkerställa att barnet/ungdomen fått information och lämnat samtycke behöver detta dokumenteras genom en särskild blankett.
Att lämna urinprov är frivilligt och kräver ett medgivande från barnet/ ungdomen och vårdnadshavare om eleven är under 18 år.
För att vi på bästa sätt ska kunna vara ett stöd för barnet/ ungdomen behöver skolan få information från socialtjänsten om resultatet av urinprov. Sekretessregler innebär ett medgivande krävs för att socialtjänsten ska kunna informera skolan om resultatet av urinprov.
Jag ger härmed mitt medgivande att lämna drogtest.
Härmed medger jag i egenskap av vårdnadshavare att lämna drogtest.