1. Val
  2. Kvitto
Ansökan / Uppsägning av modersmålsundervisning
Ansökan för modersmålsundervisning görs normal vid skolvalet.

Med denna e-tjänst kan man ansöka om modersmålsundervising vid ett senare tillfälle alternativt avsluta sin modersmålsundervisning.
Elever som har ett annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning om:
språket är dagligt umgängesspråk i hemmet
eleven har grundläggande kunskaper i språket
att minst en av elevens vårdnadshavare har språket som modersmål
Alla tre villkor måste vara uppfyllda.
Rektor på respektive skola beslutar hur, när och var undervisningen sker för sin skolas elever i samråd med respektive modersmålslärare.

Kravet för att starta en språkgrupp är att minst fem elever har valt samma språk samt att lämplig lärare finns att tillgå.
Modersmålsundervisningen får anordnas:
1. som språkval i grundskolan (åk 6-9)
2. som elevens val
3. inom ramen för skolans val, eller
4. utanför den garanterade undervisningstiden.
En elev som är adopterad från utlandet har rätt att få modersmålsundervisning även om språket inte utgör dagligt umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för modermålundervisning i teckenspråk och något av minoritetsspråken: Tornedalsfinska (meänkieli), finska, jiddasch, romani chib och samiska.

Betyget i språkvalet ska sättas från och med höstterminen årskurs 6 i grundskolan.

Läs mer om alla regler på kommunens hemsida
Modersmålsundervisningen önskas för:
Vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 2
Uppsägning av modersmålsundervisning
Modersmålsundervisning sägs upp för:
Uppgifter om vårdnadshavare
Vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 2