1. Riktlinjer
 2. Kontaktuppgifter
 3. Beskrivning
 4. Kvitto
Riktlinjer för marknadsföringsavtal med Borlänge kommun
Om du representerar en förening eller aktör i Borlänge och har en stor synlighet, bedöms få mycket uppmärksamhet i medier och i övrigt uppfyller de krav som finns att läsa i våra riktlinjer, har du möjlighet att ansöka och sluta ett marknadsföringsavtal med Borlänge kommun.

En förening/aktör kan själv ansöka om att teckna marknadsföringsavtal, men Borlänge kommun har rätt att besluta vilka som får avtalet utifrån kriterierna nedan. Även en förening/aktör som inte själv ansökt men uppfyller kriterierna kan få avtal.

Vår vision handlar om att bli Sveriges trevligaste stad, bli upplevda som trevligt folk och spegla en bra och trevlig bild av Borlänge. Detta tar marknadsföringsavtalen sikte på. Avtalen innebär ett åtagande från båda parter att samarbeta väl kring kommunens och partens gemensamma utveckling.
Kriterier
Föreningen/aktören ska
 • Ha en stor synlighet (mäts i publikantal) som bedöms att få mycket uppmärksamhet i medier och i övrigt uppfylla de krav som finns att läsa i våra riktlinjer.
 • Jobba aktivt med och kunna redovisa hur man gör Borlänge till en trevligare stad och hur man uppfattas som trevligt folk. .
 • Ha en ordnad ekonomi. Skicka en balans- och resultaträkning och inte ha obetalda räkningar hos Borlänge kommun, Skatteverket eller hos Kronofogden.
 • Föra en god dialog med Borlänge kommun på ett respektfullt sätt.
Motprestation
Motprestationerna är olika beroende på aktör och tas fram i samarbete mellan Borlänge kommun och aktören.

Exempel kan vara att Borlänge kommuns logotyp och kort budskap ska finnas på arena eller finnas med vid större evenemang. Banner eller budskap ska finnas i-/på aktörens sociala medier och att kommunens budskap eller logotyp ska finnas på matchställ-/träningskläder eller transporter. En annan motprestation kan vara att aktören en gång per avtalsår ska delta i aktivitet som Borlänge kommun bestämmer.

Eventuella kostnader i samband med motprestationer tas av mottagaren av marknadsföringsbidraget.
Uppföljning
En enkel, skriftlig redovisning skickas till Borlänge kommun i januari nästkommande år.
Ansökningsprocess
Ansökningar behandlas 1 gång/år
 • Ansökan skickas in senast 4 juni 2021.
 • Representanter från Borlänge kommuns kommunikationsenhet, näringslivskontor och kultur- och fritidsenhet gör ett urval.
 • Representant från Borlänge kommun för en dialog med aktören om önskade motprestationer. Föreningen/aktören får gärna själv komma med förslag på motprestationer som man bedömer ger kommunen god synlighet och marknadsföring.
 • Utbetalning sker efter att påskrivet avtal inkommit till kommunen.
 • Uppföljning sker genom skriftlig avrapportering senast januari följande år.
 • Avtalen skrivs per kalenderår.
Utbetalning
Utbetalning sker så snart avtalet är påskrivet. Eventuell reklamskatt betalas av förening/aktör.
Upphörande av avtal
Borlänge kommun äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, efter skriftlig erinran om föreningen/aktören inte har levererat överenskomna motprestationer. Detta avtal upphör att gälla med omedelbar verkan om någon från föreningen/aktören fälls för att ha nyttjat förbjudna droger och det visar sig att föreningen/aktören brustit i kontrollen. Likaså upphör avtalet om föreningen/aktören brustit i frågor rörande skatter, sociala avgifter etc.
Ansökan om marknadsföringsavtal
Förening/aktör
Kontaktperson
GDPR
De personuppgifter som du lämnar i denna blankett kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen och gällande regler för personuppgiftsbehandling.
Personuppgiftsansvarig är Näringslivskontoret, Borlänge kommun.
Vid frågor kring denna personuppgiftsbehandling kontakta evenemangslots@borlange.se
Åskådare och deltagare
Saker som kan vara intressanta är; antal matcher, tävlingar, deltagare på aktiviteter, cuper andra aktiviteter. Hur många åskådare och deltagare har nåtts?
Media
Har föreningen/aktören uppmärksammats i lokala/regionala och nationella medier?
En trevlig stad
Hur har man jobbat med att göra Borlänge till en trevligare stad
Budget
Bifoga föreningens SENASTE balans- och resultaträkning. Det förutsätts att det sökande föreningen/aktören inte har skulder till Borlänge kommun, Skatteverket eller Kronofogden.
Bifoga balans- och resultaträkning
Övrigt
 • Vi kommer föra en god dialog med Borlänge kommun på ett respektfullt sätt
 • Vi har en ordnad ekonomi som arrangör. Vi har skickat in vår senaste balans- och resultaträkning
 • Vi kommer att uppfylla de motprestationer som tas fram i samarbete med Borlänge kommun.
 • Vi har inte ha några anmärkningar hos Borlänge kommun, Skatteverket eller hos kronofogden