1. Beställning
  2. Skicka in
För att lämna ut ett betyg behöver vi ha namn och personnummer på den person som betyget gäller. Kopian skickas som PDF-fil till den e-postadress som uppges i formuläret nedan. Vi skickar genom säker e-post, där man kräver inloggning med Bank-ID. Har du inte tillgång till en dator, så kan vi skicka en papperskopia.
Vi har även möjlighet att göra ett betyg utifrån en betygskatalog om det inte finns en betygskopia. Det originalbetyget, samt två kopior kostar 150 kr + porto. Betyget måste betalas i förskott. Tänk på att beställa betyget i god tid, då vi inte alltid har möjlighet att skriva ett betyg med kort varsel.
OBS! Du som vill beställa betygskopior från vuxenutbildningen gör det här
Typ av utbildning
Typ av betyg