1. Arrangör
  2. Genomförandet, planering och resultat
  3. E-tjänsten
  4. Ekonomi
  5. Marknadsföring och kommunikation
  6. Kvitto
Kontaktuppgifter
När ägde aktiviteten rum?


Hur många deltog i er aktivitet? Har ni haft aktiviteter i flera dagar är det sammanlagda antalet deltagare som ni ska redovisa!
Ålder på deltagarna?
Genomförandet, planering och resultat
Har ni haft deltagare från annan kommun?
E-tjänsten
Vi upplever att e-tjänsten har underlättat för oss arrangörer:
Ekonomi
Vi upplever att de medel som har fördelas för sommaren har varit tillräckliga för våra kostnader
Marknadsföring och kommunikation
Vi når utanför vår primära målgrupp genom Trevligt lov
Vi upplever att det är lätt att marknadsföra våra aktiviteter
Det har varit lätt och snabbt att få svar på frågor kring vår medverkan i Trevligt lov