1. Information
  2. Bli språkvän
  3. Kvitto
Vad innebär det att vara språkvän?
  • När du har anmält dig som intresserad matchas du ihop med en person.
  • Därefter inbjuds ni till en första träff tillsammans med en samordnare som berättar allt om att vara och ha en språkvän.
  • Nu är ni redo att börja träffas. Hur ofta, var och vad ni vill göra bestämmer ni tillsammans.
  • Vanligt är att ta en fika, promenad, träna eller bara hänga tillsammans.
Vilka förväntningar finns på en språkvän?
För att utbytet ska bli så bra som möjligt behöver du kunna det svenska språket och vara villig att umgås några timmar i månaden. Utöver det finns inga krav, regler eller förväntningar på dig som är språkvän.
Får jag någon ersättning?
Nej, att vara språkvän är en frivillig, ideell insats.
Vill du bli språkvän?
Känner du att "Det här låter roligt! Jag vill bli språkvän!"? Vad kul, i så fall! Anmäl ditt intresse via formuläret här nedanför så kontaktar vi dig.
Hantering av personuppgifter
Vi behöver ditt samtycke för att kunna behandla de personuppgifter som formuläret nedan kräver, det vill säga ditt namn, din ålder och dina kontaktuppgifter. Vi använder dessa uppgifter endast i syfte att hitta och matcha lämpliga personer till dem som anmält sitt intresse för att få en språkvän.
Informationen samlas in av Mottagningsenheten Nyanlända, Borlänge kommun, och det är Arbetsmarknad och Socialnämnden som är personuppgiftsansvarig. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part. Samtycket är giltigt tills vidare men vi sparar vanligtvis uppgifterna ungefär ett år.
Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Borlänge kommuns Servicecenter, via e-post, 0243-740 00. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du har frågor om kommunens personuppgiftsbehandling kan du kontakta vårt dataskyddsombud via e-post. Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.