1. Intyg
  2. Datasäkerhet
  3. Skicka in
Intyg om förlorad arbetsförtjänst


Jag har haft inkomstbortfall på X kronor
Jag bifogar ett intyg om inkomstbortfallet från min arbetsgivare
Anställda inom Borlänge kommun kan först beställa intyg på Insidan som sedan ska laddas upp här. Övriga bifogar intyg ifrån respektive arbetsgivare.
Alternativt: Gå till Anställning och arbetsmiljö klicka på Rekrytering och anställning, där väljer du Betyg och intyg.
SAMTYCKE OCH INFORMATION ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Uppgiftslämnandet genom denna e-tjänst betraktas även som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Den personuppgiftsansvariges identitet
Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen, Borlänge kommun, Röda vägen 50, 781 81 Borlänge Telefon: 0243-74000
Ändamålen med behandlingen
Att användas som underlag för utbetalning av förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda i Borlänge kommun.
Kategorier av uppgifter som ska behandlas
Namn och personnummer
Kategorier av mottagare av uppgifterna
Personal som är behörig.
Rättelse
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Frivilligt
Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för vår handläggning av intyget.
Registerutdrag
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.