Vi vill bli bättre!
Individ- och familjeomsorgen - Sociala sektorn
Målsättning är att hålla god kvalitet i våra verksamheter. Vi tycker därför att det är värdefullt att få ta del av dina synpunkter och eventuella klagomål - det ger oss en chans att förbättra oss.
Alla synpunkter vidarebefordras till berörd enhet, och skall följas upp inom 2 veckor. Vill du att vi kontaktar dig vänligen lämna dina kontaktuppgifter.
Klagomålet/synpunkten berör
Uppgiftslämnare
Tack på förhand!