1. Information
  2. Bokning
  3. Kvitto
Tala genom tolk
I föreläsningen Tala genom tolk kommer vi ut till personalgrupper som använder sig av tolk. Vi går igenom Tolkförmedlingens verksamhet, vad som är viktigt att tänka på inför och under ett tolkat möte.
Tips, idéer och fakta som kanske varit okänt för er innan. Föreläsningen är två timmar. För Språktolknämnden i Dalarnas medlemmar är föreläsningen gratis.
Dialogföreläsning om kulturmöten
Två av våra utbildade kulturkommunikatörer kommer ut till er personalgrupp och håller en dialogföreläsning om kulturmöten.
Kulturkommunikatörerna inleder i ungefär en halvtimma och resterande tid ägnas åt era frågor. Vi håller även föreläsningar på lätt svenska för SFI- och skolelever samt andra brukare.
För Språktolknämnden i Dalarnas medlemmar kostar föreläsningen motsvarande två tolkuppdrag på tre timmar, varav en förberedelsetimma, med tillägg av resekostnad.
För båda föreläsningarna behöver beställaren hålla med föreläsningslokal, dator, projektor och eventuell fika. Vid behov behöver om- och avbokning ske senast klockan 16:00 arbetsdagen innan föreläsningen för att den inte ska debiteras.
Om din verksamhet inte hör under Språktolknämnden i Dalarna vänligen kontakta oss för prisuppgifter.
Jag vill boka
Kontaktperson
Ange förslag på tid och plats för föreläsningen
Det är möjligt att lämna upp till tre olika förslag
Kom ihåg att meddela din personalgrupp om föreläsningen och förbered gärna många frågor till dialogföreläsning om kulturmöten!